International Petroleum Corp. - Årlig generalforsamling 10.6.2018

På årlig generalforsamling i International Petroleum Corp. (IPCO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3.200.000 aksjer iIPCO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 3,64 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.