Kitron AS - Ordinær generalforsamling 20.4.2018

På ordinær generalforsamling i Kitron (KIT) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 5 121 400 aksjer i Kitron på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,91 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.