OIID AS- Generalforsamling 26.6.2018

På generalforsamling i OIID AS (OIID) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 85 222 aksjer i OIID på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 5,72 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.