Sparebank 1 SR-BANK - Ordinær generalforsamling 19.4.2018

På ordinær generalforsamling i Sparebank 1 SR-BANK (SRBANK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 100 000 aksjer i Sparebank 1 SR-BANK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,43 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.