Tomra Systems - Ordinær generalforsamling 24.4.2018

På ordinær generalforsamling i Tomra Systems(TOM) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 400 000 aksjer i Tomra Systems på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,27 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.