Investeringsfilosofi aksjefond

 • AKTIVE FORVALTERE
  Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers.
  Vi er indeksuavhengige i sammensetningen av våre porteføljer.
  Vi har konsentrerte porteføljer der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.
  Vi søker å redusere risikoen gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering.
 • LANGSIKTIGHET
  Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år.
 • SELSKAPSFOKUS
  Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi er skeptisk til prognostisering av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser.

Jaktregler Holberg Fondene