Retningslinjer

Retningslinjene for interessekonflikter og beste resultat er utviklet med basis i Verdipapirfondsloven. Her finner du også etiske retningslinjer for vår forvaltning, og retningslinjer for håndtering av kundeklager.