Åttabitars Sushi från Holberg Triton

14. december 2015

Holberg Fonders senaste fond Holberg Triton är en global branschfond som endast investerar i bolag som arbetar med sjömat dvs. vilt fångad fisk, fiskodling och skaldjur samt de kosttillskott som t.ex. omega 3 som kan utvinnas från dessa råvaror.


Vi har bett Jann Molnes, förvaltare av Holberg Triton, att servera oss en åttabitars Sushi för att summera läget i sjömatssektorn just nu.

Norsk Sjömatsindustri har under flera år visat en stark utveckling och slagit rekord gällande export av sjömat. Även globalt är sjömat en stark bransch jämfört med andra matvarurelaterade sektorer såsom kyckling, gris och kolhydrater där många har fallit i värde.De landbaserade proteinproducenterna har drabbats av sjukdomar som svinpest och fågelinfluensa medans spannmålsskördarna har varit goda och lett till ökande lager. Det är i sig positivt, världen behöver all mat vi kan få. Befolkningen ökar kraftigt och prognoserna för jordens befolkning 2050 är uppjusterade till 10 miljarder människor. Landbaserad matproduktion har ökat kraftigt de senaste 30 åren. 300 miljoner ton rent kött hamnar på världens tallrikar varje år men mycket talar för att tillväxttakten kommer att minska framöver. Huvudsakligen beror detta på bristande mark att bedriva produktionen på. Totalt sett används ca 40 procent av jordens landareal till matproduktion och de kalkyler som gjorts säger att 10 procent ytterligare är tillgängligt och 90 procent av dessa nya områden är i Afrika.

Triton sverige bilde 1

 

1. Det finns över 200 noterade sjömatsbolag på världens börser. Hälften av dessa finns i Asien, 30 procent i Europa och resten i Afrika och Amerika. Branschen arbetar med många olika arter och inkluderar både vilt fångad fisk, skaldjur och fiskodlingar. Holberg Triton investerar i hela värdekedjan inom industrin från vilt fångad fisk och fiskodling till vidareförädling och varumärkesuppbyggnad inom olika arter från världens alla hörn. 

2. Proteiner. Sjömat generellt är ett undervärderat och prisvärt protein. Forskningen kommer löpande fram till nya fördelar med sjömatsprotein och idag innehåller den globala tallriken bara 2 procent sjömat. Hälsomyndigheterna rekommenderar att daglig kost skall innehålla 15-20 procent sunda proteiner och sjömat tillhör de sundaste proteiner som vi känner till. Vi arbetar ständigt med att identifiera bolag som främjar hållbarhet och kvalitet och de som lyckas kan också ta ett högre pris för sina produkter. 

3. Skepsis i marknaden angående rovfiske av vissa arter. Idag är 90 procent av havets kommersiella resurser reglerade eller certifierade av Marine Stewarship Counsil (MSC). Ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna har lett till ökad kunskap och fokus på vad havet har ett erbjuda. Till exempel har Indonesien tagit jättelika språng framåt de senaste åren genom att ta kontroll över sina resurser för vilt fångad fisk och detta har i sin tur skapat chockvågor i grannländerna. I Indiska oceanen anses det generellt att tonfiskresurserna är för hårt exploaterade och därför införs viten för att hindra länderna i regionen att sälja produkten på världsmarknaden. 

4. Utveckling inom odling. Atlantlax är den art som idag kommit längst i utvecklingen vad gäller industrialisering av odlingar. Den viktigaste utvecklingen är foder som utgör 50 procent av kostnaden vid produktion av lax. Det som främst utvecklats inom foderhantering är ingredienserna, för 10 år sedan var fodret huvudsakligen baserat på fiskmjöl och fiskolja och idag utgör denna del endast 20-40 procent. De flesta andra arter inom odling har en ännu lägre andel marina råvaror. Fiskmjöl och fiskolja baseras på begränsade resurser och är därför en bristvara.

 Triton sverige bilde 2

 5. Hållbar matproduktion, Fiskodling producerar 1 kg fisk av ca 1,2 kg foder som är ett världsrekord inom matproduktion. Landbaserad proteinproduktion kräver ca 2-8 kg för att få fram samma mängd (se illustration)

6. Ekonomi Norsk fiskodling har historiskt varit igenom en del oroliga tider men bankerna har alltid varit snabba med att ställa upp med finansiering. Det tar tre år att odla fram en lax förutsatt en välfungerande produktion och kunskap om biologiska risker. De senaste åren har bolagen inom odlingsbranschen i Norge levererat starka kassaflöden och de bolagen vi investerar i har stabila balansräkningar. 

7. Diversifiering Norsk lax har haft en stor framgång den senaste tio åren och vi är övertygade att den framgången kommer att fortsätta. 20 procent av Holberg Triton är idag investerad i norsk lax och 80 procent i andra arter och delar i värdekedjan som går en ljus framtid till mötes.

8. Risker. Vi har en fundamental syn på investeringar och ett långsiktigt investeringsperspektiv. Holberg Triton är idag investerad i 28 bolag. Starka balansräkningar, ägarskap av resurser och en efterfrågad vara med kontrollerat utbud ger tillsammans med en växande befolkning och en ökande medelklass förutsättningar att fortsätta bygga starka bolag som levererar en god avkastning.