Våra fonder

Fonder Valuta Datum Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Triton A Holberg Triton A nok 21/3 149,06 1,08% 17,55% 9,59% - -
Holberg Global A Holberg Global A nok 21/3 281,41 13,97% 12,78% 11,74% 15,59% 16,13%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A nok 21/3 191,56 6,26% -14,97% 6,03% 8,13% -
Holberg Norden Holberg Norden nok 21/3 416,28 13,87% 5,87% 8,06% 10,41% 14,18%
Holberg Norge Holberg Norge nok 21/3 562,57 15,42% 15,04% 19,04% 11,13% 12,09%
Kursdata över 12 månader visar genomsnittliga årliga avkastningen. Marknadsdata från Oslo Børs

Kurs
149,06

I år
1,08%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

17,55%
9,59%
-
-

Pr. 21. mars 2019

Kurs
281,41

I år
13,97%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

12,78%
11,74%
15,59%
16,13%

Pr. 21. mars 2019

Kurs
191,56

I år
6,26%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

-14,97%
6,03%
8,13%
-

Pr. 21. mars 2019

Kurs
416,28

I år
13,87%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

5,87%
8,06%
10,41%
14,18%

Pr. 21. mars 2019

Kurs
562,57

I år
15,42%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

15,04%
19,04%
11,13%
12,09%

Pr. 21. mars 2019
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.