Holberg Norden

Kurs
439,74

I år
20,29%

Pr. 17. april 2019

Holberg
Norden

Holberg Norden är en aktivt förvaltad aktiefond som gör huvuddelen av sina investeringar i börsnoterade nordiska aktier. Fonden har en långsiktig horisont på investeringar baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolag sker under lång tid. Fondens portfölj förvaltas oberoende av jämförelseindex sammansättning. Holberg Norden har en koncentrerad portfölj där varje bolags vikt är betydelsefullt. Förvaltningen är bolagsfokuserad genom egna analysmodeller och företagsbesök. Vi letar efter bolag med hög egenkapitalavkastning, starka tillväxtutsikter i attraktiva branscher, skicklig ledning, dokumenterat aktieägarvänliga, aktiv riskkontroll och attraktiv värdering. Risken i fonden genomlyses, kontrolleras och minskas genom analyser av portföljbolagens förutsättningar, affärsmodeller, finansiella position samt aktiernas värdering och likviditet.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 17. april 2019

Avkastning pr. 17. april

Avkastning pr. 17. april Fonder Referensindex Diff.avkastn.
Sedan start 8,43% 8,05% 0,38%
I år 20,29% 11,82% 8,47%
Sista 12 månader 12,95% 8,88% 4,07%
Sista 3 år 9,61% 8,90% 0,71%
Sista 5 år 11,91% 11,67% 0,24%
Sista 10 år 12,94% 14,53% -1,59%
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Robert

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1.50%

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Inlösenavgift

0%

Fondens referensindex

VINX Benchmark Cap Index

Fondens startdatum

28. november 2000


Senast ändrad 5. september 2018

10 största innehav

Subsea 7 S.A. 8,771%
Electrolux AB, B 7,372%
International Petroleum Corp 6,658%
Loomis AB 4,922%
Arjo AB, B 4,652%
Lundin Mining Corp 4,621%
Sandvik AB 4,429%
Inwido AB 4,408%
Hoist Finance AB 4,398%
Carlsberg A/S, B 4,383%
Novo Nordisk A/S, B 4,318%
Valmet Corporation 4,224%
NCC AB B 4,118%
Europris ASA 3,953%
Vestas Wind System A/S 3,927%
SKF AB 3,906%
Duni 3,478%
AcadeMedia AB 3,286%
Intrum Justitia AB 3,019%
Hexpol AB, B 2,808%
AddTech AB 2,605%
Danske Bank 2,443%
AF Poyry AB 2,324%
Övriga 0,975%
Pr. 31. januari 2019
Se hela portföljen
Pr. 31. januari 2019

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.