Holberg Norge

Kurs
573,57

I år
17,68%

Pr. 17. april 2019

Holberg
Norge

Holberg Norge är en aktivt förvaltad aktiefond som gör huvuddelen av sina investeringar i börsnoterade norska aktier. Fonden har en långsiktig horisont på investeringar baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolag sker under lång tid. Fondens portfölj förvaltas oberoende av jämförelseindex sammansättning. Holberg Norge har en koncentrerad portfölj där varje bolags vikt är betydelsefullt. Risken i fonden genomlyses, kontrolleras och minskas genom analyser av portföljbolagens förutsättningar, affärsmodeller, finansiella position samt aktiernas värdering och likviditet.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 17. april 2019

Avkastning pr. 17. april

Avkastning pr. 17. april Fonder Referensindex Diff.avkastn.
Sedan start 10,01% 8,29% 1,72%
I år 17,68% 11,78% 5,90%
Sista 12 månader 12,98% 6,99% 5,99%
Sista 3 år 19,26% 14,27% 4,99%
Sista 5 år 12,00% 10,23% 1,77%
Sista 10 år 10,88% 14,08% -3,20%
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Robert

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1.50%

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Inlösenavgift

0%

Fondens referensindex

Oslo Børs Fondsindeks

Fondens startdatum

28. december 2000


Senast ändrad 5. september 2018

10 största innehav

Subsea 7 S.A. 9,048%
Europris ASA 9,024%
Yara International ASA 7,330%
Gjensidige Forsikring ASA 7,115%
Aker BP ASA 5,885%
Kværner ASA 4,419%
Veidekke ASA 4,410%
Sparebank 1 SR-BANK 4,377%
Atea ASA 4,205%
Orkla ASA 4,156%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 4,042%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 3,940%
Selvaag Bolig ASA 3,736%
Kitron AS 3,411%
NOK 3,168%
Aker Solutions ASA 3,152%
Spectrum ASA 2,997%
Fjordkraft Holding ASA 2,821%
Pareto Bank ASA 2,821%
Medistim ASA 2,779%
Ocean Yield ASA 2,370%
Multiconsult ASA 2,130%
SD Standard Drilling PLC 1,774%
Övriga 0,890%
Pr. 31. januari 2019
Se hela portföljen
Pr. 31. januari 2019

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.