Holberg Triton A

Kurs
149,06

I år
1,08%

Pr. 21. mars 2019

Holberg
Triton A

Holberg Triton A är en aktivt förvaltad branschfond som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier globalt inom marina tillgångar. Upp till 10% av fondens tillgångar kan placeras i onoterade aktier. Fonden har en långsiktig placeringshorisont baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolagen sker över flera år. Holberg Triton A har en koncentrerad portfölj där varje innehavs portföljvikt är av betydelse. Förvaltningen är bolagsspecifik genom egna analysmodeller och företagsbesök. Vi letar efter bolag med en hög avkastning på eget kapital, starka tillväxtutsikter, god ledning, dokumenterat aktieägarfokus, aktiv riskstyrning och en attraktiv värdering.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 21. mars 2019

Avkastning pr. 21. mars

Avkastning pr. 21. mars Fonder
Sedan start 10,32%
I år 1,08%
Sista 12 månader 17,55%
Sista 3 år 9,59%
Sista 5 år -
Sista 10 år -
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Jann Molnes

Jann
Molnes

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Jann
Hogne I. Tyssøy

Hogne
I. Tyssøy

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Hogne

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

2 %

Teckningskostnad

0 %

Teckningsbelopp

nok min. NOK 1.000

Inlösenavgift

0 %

Fondens startdatum

27. februari 2015


Senast ändrad 5. september 2018

10 största innehav

Lerøy Seafood Group 7,440%
Vinh Hoan Corp 6,525%
Bakkafrost P/F 5,609%
Oceana Group Ltd 5,543%
Clearwater Seafoods Inc 5,209%
Austevoll Seafood 4,962%
Charoen Pokphand Foods PCL 4,736%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4,377%
Sanford Ltd/NZ 4,357%
Maruha Nichiro Corp 4,335%
Tassal Group Ltd 4,298%
Fujicco Co Ltd 4,294%
Thai Union Group Plc Co Ltd 4,254%
Marine Harvest ASA 4,206%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 3,921%
NOK 3,298%
QL Resources Bhd 2,970%
Frosta AG 2,468%
Nichimo Co Ltd 2,300%
Salmar ASA 1,954%
Silla Co Ltd 1,939%
Central Proteinaprima Tbk 1,892%
Dongwon Industries Co Ltd 1,823%
Kyokuyo Co Ltd 1,651%
Seafresh Industry PCL 1,543%
High Liner Foods Inc 1,456%
Hagoromo Foods Corp 1,371%
Övriga 1,269%
Pr. 31. januari 2019
Se hela portföljen
Pr. 31. januari 2019

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.