Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 17/4 573,57 17,68% 12,98% 19,26% 12,00% 10,88%
Holberg Norden Holberg Norden 17/4 439,74 20,29% 12,95% 9,61% 11,91% 12,94%
Holberg Triton A Holberg Triton A 17/4 147,83 0,25% 8,23% 9,12% - -
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 17/4 195,01 8,17% -9,89% 6,42% 8,12% -
Holberg Global A Holberg Global A 17/4 291,06 17,88% 15,85% 13,06% 16,18% 14,30%
Holberg Kreditt A Holberg Kreditt A 17/4 110,39 3,36% 5,67% 8,24% 4,32% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 17/4 101,88 0,65% 1,38% 1,62% 1,67% 2,62%
Holberg OMF Holberg OMF 17/4 101,05 0,57% 1,34% 1,61% 1,51% -
Holberg Obligasjon Norden Holberg Obligasjon Norden 17/4 100,44 0,73% 1,53% - - -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
573,57

I år
17,68%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

12,98%
19,26%
12,00%
10,88%

Pr. 17. april 2019 Månedsrapport

Kurs
439,74

I år
20,29%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

12,95%
9,61%
11,91%
12,94%

Pr. 17. april 2019 Månedsrapport

Kurs
147,83

I år
0,25%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

8,23%
9,12%
-
-

Pr. 17. april 2019 Månedsrapport

Kurs
195,01

I år
8,17%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

-9,89%
6,42%
8,12%
-

Pr. 17. april 2019 Månedsrapport

Kurs
291,06

I år
17,88%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

15,85%
13,06%
16,18%
14,30%

Pr. 17. april 2019 Månedsrapport

Kurs
110,39

I år
3,36%

Holberg
Kreditt A

1 år
3 år
5 år
10 år

5,67%
8,24%
4,32%
-

Pr. 17. april 2019 Månedsrapport

Kurs
101,88

I år
0,65%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,38%
1,62%
1,67%
2,62%

Pr. 17. april 2019 Månedsrapport

Kurs
101,05

I år
0,57%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,34%
1,61%
1,51%
-

Pr. 17. april 2019 Månedsrapport

Kurs
100,44

I år
0,73%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

1,53%
-
-
-

Pr. 17. april 2019 Månedsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.