Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 21/3 562,57 15,42% 15,04% 19,04% 11,13% 12,09%
Holberg Norden Holberg Norden 21/3 416,28 13,87% 5,87% 8,06% 10,41% 14,18%
Holberg Triton A Holberg Triton A 21/3 149,06 1,08% 17,55% 9,59% - -
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 21/3 191,56 6,26% -14,97% 6,03% 8,13% -
Holberg Global A Holberg Global A 21/3 281,41 13,97% 12,78% 11,74% 15,59% 16,13%
Holberg Kreditt A Holberg Kreditt A 21/3 109,37 2,39% 4,85% 8,22% 4,22% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 21/3 101,70 0,48% 1,31% 1,64% 1,67% 2,64%
Holberg OMF Holberg OMF 21/3 100,91 0,43% 1,31% 1,63% 1,50% -
Holberg Obligasjon Norden Holberg Obligasjon Norden 21/3 100,15 0,44% 1,33% - - -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
562,57

I år
15,42%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

15,04%
19,04%
11,13%
12,09%

Pr. 21. mars 2019 Månedsrapport

Kurs
416,28

I år
13,87%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

5,87%
8,06%
10,41%
14,18%

Pr. 21. mars 2019 Månedsrapport

Kurs
149,06

I år
1,08%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

17,55%
9,59%
-
-

Pr. 21. mars 2019 Månedsrapport

Kurs
191,56

I år
6,26%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

-14,97%
6,03%
8,13%
-

Pr. 21. mars 2019 Månedsrapport

Kurs
281,41

I år
13,97%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

12,78%
11,74%
15,59%
16,13%

Pr. 21. mars 2019 Månedsrapport

Kurs
109,37

I år
2,39%

Holberg
Kreditt A

1 år
3 år
5 år
10 år

4,85%
8,22%
4,22%
-

Pr. 21. mars 2019 Månedsrapport

Kurs
101,70

I år
0,48%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,31%
1,64%
1,67%
2,64%

Pr. 21. mars 2019 Månedsrapport

Kurs
100,91

I år
0,43%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,31%
1,63%
1,50%
-

Pr. 21. mars 2019 Månedsrapport

Kurs
100,15

I år
0,44%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

1,33%
-
-
-

Pr. 21. mars 2019 Månedsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.