Holberg Norden

Kurs
416,28

I år
13,87%

Pr. 21. mars 2019

Holberg
Norden

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i nordiske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norden har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 21. mars 2019

Avkastning pr. 21. mars

Avkastning pr. 21. mars Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 8,14% 7,99% 0,15%
I år 13,87% 9,99% 3,88%
Siste 12 måneder 5,87% 8,12% -2,25%
Siste 3 år 8,06% 8,40% -0,34%
Siste 5 år 10,41% 11,00% -0,59%
Siste 10 år 14,18% 16,31% -2,13%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert
Jørgen Müller

Jørgen
Müller

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Jørgen

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 700 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap Index

Fondets startdato

28. november 2000


Sist endret 28. februar 2019

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 S.A. 8,771%
Electrolux AB, B 7,372%
International Petroleum Corp 6,658%
Loomis AB 4,922%
Arjo AB, B 4,652%
Lundin Mining Corp 4,621%
Sandvik AB 4,429%
Inwido AB 4,408%
Hoist Finance AB 4,398%
Carlsberg A/S, B 4,383%
Novo Nordisk A/S, B 4,318%
Valmet Corporation 4,224%
NCC AB B 4,118%
Europris ASA 3,953%
Vestas Wind System A/S 3,927%
SKF AB 3,906%
Duni 3,478%
AcadeMedia AB 3,286%
Intrum Justitia AB 3,019%
Hexpol AB, B 2,808%
AddTech AB 2,605%
Danske Bank 2,443%
AF Poyry AB 2,324%
Andre 0,975%
Pr. 31. januar 2019
Se hele porteføljen
Pr. 31. januar 2019

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.