Holberg Norge

Kurs
573,57

I år
17,68%

Pr. 17. april 2019

Holberg
Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 17. april 2019

Avkastning pr. 17. april

Avkastning pr. 17. april Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 10,01% 8,29% 1,72%
I år 17,68% 11,78% 5,90%
Siste 12 måneder 12,98% 6,99% 5,99%
Siste 3 år 19,26% 14,27% 4,99%
Siste 5 år 12,00% 10,23% 1,77%
Siste 10 år 10,88% 14,08% -3,20%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert
Jørgen Müller

Jørgen
Müller

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Jørgen

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1100 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Fondets startdato

28. desember 2000


Sist endret 4. april 2019

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 S.A. 9,048%
Europris ASA 9,024%
Yara International ASA 7,330%
Gjensidige Forsikring ASA 7,115%
Aker BP ASA 5,885%
Kværner ASA 4,419%
Veidekke ASA 4,410%
Sparebank 1 SR-BANK 4,377%
Atea ASA 4,205%
Orkla ASA 4,156%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 4,042%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 3,940%
Selvaag Bolig ASA 3,736%
Kitron AS 3,411%
NOK 3,168%
Aker Solutions ASA 3,152%
Spectrum ASA 2,997%
Fjordkraft Holding ASA 2,821%
Pareto Bank ASA 2,821%
Medistim ASA 2,779%
Ocean Yield ASA 2,370%
Multiconsult ASA 2,130%
SD Standard Drilling PLC 1,774%
Andre 0,890%
Pr. 31. januar 2019
Se hele porteføljen
Pr. 31. januar 2019

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.