Holberg Obligasjon Norden

Kurs
100,44

I år
0,73%

Pr. 17. april 2019

Holberg
Oblig. Norden

Holberg Obligasjon Norden er et obligasjonsfond som investerer i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner utstedt av nordiske banker, boligkredittforetak, kommuner og selskaper med høy kredittkvalitet. Fondet kan ikke investere i ansvarlig kapital, og er et godt alternativ til pengemarkedsfond. Målet er å gi bedre spredning av kredittrisiko enn det en oppnår i det norske markedet, samt tilgang til andre likviditetskilder.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 17. april 2019

Avkastning pr. 17. april

Avkastning pr. 17. april Fond
Siden oppstart 1,43%
I år 0,73%
Siste 12 måneder 1,53%
Siste 3 år -
Siste 5 år -
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Tormod Vågenes

Tormod
Vågenes

Porteføljeforvalter renter
Les mer om Tormod
Roar Tveit

Roar
Tveit

Porteføljeforvalter renter
Les mer om Roar
Gunnar J. Torgersen

Gunnar
Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter
Les mer om Gunnar

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

0,30%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 50.000

Forvaltningskapital

NOK 250 mill.

Innløsningskostnad

0%

Fondets startdato

22. desember 2017


Sist endret 4. april 2019

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.