Holberg Triton A

Kurs
149,06

I år
1,08%

Pr. 21. mars 2019

Holberg
Triton A

Holberg Triton A er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Holberg Triton A har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 21. mars 2019

Avkastning pr. 21. mars

Avkastning pr. 21. mars Fond
Siden oppstart 10,32%
I år 1,08%
Siste 12 måneder 17,55%
Siste 3 år 9,59%
Siste 5 år -
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Jann Molnes

Jann
Molnes

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Jann

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0 %

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 600 mill

Innløsningskostnad

0 %

Fondets startdato

27. februar 2015


Sist endret 28. februar 2019

Fondets 10 største investeringer

Lerøy Seafood Group 7,440%
Vinh Hoan Corp 6,525%
Bakkafrost P/F 5,609%
Oceana Group Ltd 5,543%
Clearwater Seafoods Inc 5,209%
Austevoll Seafood 4,962%
Charoen Pokphand Foods PCL 4,736%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4,377%
Sanford Ltd/NZ 4,357%
Maruha Nichiro Corp 4,335%
Tassal Group Ltd 4,298%
Fujicco Co Ltd 4,294%
Thai Union Group Plc Co Ltd 4,254%
Marine Harvest ASA 4,206%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 3,921%
NOK 3,298%
QL Resources Bhd 2,970%
Frosta AG 2,468%
Nichimo Co Ltd 2,300%
Salmar ASA 1,954%
Silla Co Ltd 1,939%
Central Proteinaprima Tbk 1,892%
Dongwon Industries Co Ltd 1,823%
Kyokuyo Co Ltd 1,651%
Seafresh Industry PCL 1,543%
High Liner Foods Inc 1,456%
Hagoromo Foods Corp 1,371%
Andre 1,269%
Pr. 31. januar 2019
Se hele porteføljen
Pr. 31. januar 2019

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.