Holberg Kreditt A

Kurs
110,39

I år
3,36%

Pr. 17. april 2019

Holberg
Kreditt A

Holberg Kreditt er et obligasjonsfond som investerer i nordiske ”high yield” kredittobligasjoner utstedt av selskaper med kredittkvalitet tilsvarende minimum B-. Fondet kan også investere i fondsobligasjoner og ansvarlige lån utstedt av banker. Holberg Kreditt er et godt alternativ for investorer som ønsker meravkastning utover det pengemarkedsfond kan levere, med en risiko som er betydelig lavere enn i aksjefond.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 17. april 2019

Avkastning pr. 17. april

Avkastning pr. 17. april Fond
Siden oppstart 5,71%
I år 3,36%
Siste 12 måneder 5,67%
Siste 3 år 8,24%
Siste 5 år 4,32%
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Roar Tveit

Roar
Tveit

Porteføljeforvalter renter
Les mer om Roar
Tormod Vågenes

Tormod
Vågenes

Porteføljeforvalter renter
Les mer om Tormod
Gunnar J. Torgersen

Gunnar
Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter
Les mer om Gunnar

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

0,80%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 4 550 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets startdato

15. desember 2011


Sist endret 4. april 2019

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.