Holberg OMF

Kurs
101,05

I år
0,57%

Pr. 17. april 2019

Holberg
OMF

Holberg OMF er et obligasjonsfond som investerer i pantesikrede obligasjoner utstedt av norske boligkredittforetak. Fondet passer for investorer som ønsker lavest mulig kredittrisiko.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 17. april 2019

Avkastning pr. 17. april

Avkastning pr. 17. april Fond
Siden oppstart 1,94%
I år 0,57%
Siste 12 måneder 1,34%
Siste 3 år 1,61%
Siste 5 år 1,51%
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Tormod Vågenes

Tormod
Vågenes

Porteføljeforvalter renter
Les mer om Tormod
Roar Tveit

Roar
Tveit

Porteføljeforvalter renter
Les mer om Roar
Gunnar J. Torgersen

Gunnar
Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter
Les mer om Gunnar

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

0,15%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 10.000.000

Forvaltningskapital

NOK 1000 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets startdato

30. november 2011


Sist endret 4. april 2019

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.