Holberg Fondene - Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond

Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond

Kurs
125,13

I år
17,83%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

28,44%
-
-
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
334,85

I år
-1,28%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

6,27%
19,69%
10,74%
6,87%

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
202,75

I år
-4,06%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

2,30%
20,01%
15,69%
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
201,81

I år
-4,51%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

1,24%
20,08%
15,40%
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
165,34

I år
2,07%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

3,15%
9,45%
8,63%
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
164,60

I år
1,52%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

1,75%
8,12%
7,43%
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
358,42

I år
7,90%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

1,04%
8,96%
3,63%
2,80%

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
101,56

I år
-0,21%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

-4,62%
2,39%
-
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
102,35

I år
1,23%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,53%
1,98%
2,57%
3,58%

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
100,89

I år
1,04%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,62%
1,87%
2,28%
3,26%

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
100,84

I år
1,16%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,01%
1,61%
-
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Aktuelle fond

Kurs
125,13

I år
17,83%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

28,44%
-
-
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
334,85

I år
-1,28%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

6,27%
19,69%
10,74%
6,87%

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
202,75

I år
-4,06%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

2,30%
20,01%
15,69%
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
201,81

I år
-4,51%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

1,24%
20,08%
15,40%
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
165,34

I år
2,07%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

3,15%
9,45%
8,63%
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
164,60

I år
1,52%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

1,75%
8,12%
7,43%
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
358,42

I år
7,90%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

1,04%
8,96%
3,63%
2,80%

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
101,56

I år
-0,21%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

-4,62%
2,39%
-
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
102,35

I år
1,23%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,53%
1,98%
2,57%
3,58%

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
100,89

I år
1,04%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,62%
1,87%
2,28%
3,26%

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Kurs
100,84

I år
1,16%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,01%
1,61%
-
-

Pr. 23. juni 2016 Månedsrapport

Aktuelt

Holberggrafene Euro 2016 forside 2

Holberggrafene EURO 2016

22. juni 2016
Med europas fotballøyne rettet mot Frankrike tar vi på våre skrå briller og presenterer en egen Euro 2016 grafpakke. Vi har sett nærmere på de 24 deltagerlandene, og gjort et ærlig forsøk på å finne en relevant økonomisk/finansiell graf for hvert av dem.
Les mer

Holberggrafene Euro 2016 forside 2