Kurs
329,85

I år
0,50%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

-2,49%
9,68%
1,04%
3,60%

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
325,84

I år
22,05%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

22,38%
24,04%
8,46%
8,25%

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
209,68

I år
18,45%

Holberg
Global

1 år
3 år
5 år
10 år

24,31%
26,66%
14,93%
-

Pr. 25. november 2015 Månedsrapport

Kurs
163,70

I år
7,42%

Holberg
Rurik

1 år
3 år
5 år
10 år

10,86%
13,63%
6,63%
-

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
105,31

I år
5,31%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
105,58

I år
2,32%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

0,91%
4,73%
-
-

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
102,50

I år
0,96%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,14%
2,10%
2,72%
3,60%

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
101,10

I år
1,22%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,40%
1,93%
2,39%
3,29%

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
100,97

I år
0,34%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

0,47%
1,61%
-
-

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Aktuelle fond

Kurs
329,85

I år
0,50%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

-2,49%
9,68%
1,04%
3,60%

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
325,84

I år
22,05%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

22,38%
24,04%
8,46%
8,25%

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
209,68

I år
18,45%

Holberg
Global

1 år
3 år
5 år
10 år

24,31%
26,66%
14,93%
-

Pr. 25. november 2015 Månedsrapport

Kurs
163,70

I år
7,42%

Holberg
Rurik

1 år
3 år
5 år
10 år

10,86%
13,63%
6,63%
-

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
105,31

I år
5,31%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
105,58

I år
2,32%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

0,91%
4,73%
-
-

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
102,50

I år
0,96%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,14%
2,10%
2,72%
3,60%

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
101,10

I år
1,22%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,40%
1,93%
2,39%
3,29%

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Kurs
100,97

I år
0,34%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

0,47%
1,61%
-
-

Pr. 26. november 2015 Månedsrapport

Aktuelt

Ilaks 251115

- Et fortrinn å satse på USA

25. november 2015
Jann Molnes i Holberg Triton, mener at det er viktig å ha en ekstra fordel for å slå ut sine konkurrenter. – En slik fordel har Marine Harvest skaffet seg ved å satse stort på USA, sier han.
Les mer

Ilaks 251115
Inga Lise Moldestad 4 Inga Lise Moldestad 4

Fortsatt ingen som tror på «krasjlanding» for norsk økonomi

18. november 2015
Legger vi avisoverskriftene til grunne, ville vi tro at vi gikk inn for krasjlanding i norsk økonomi. Ser vi derimot på de faktiske økonomiske temperaturmålerne og sjefanalytikernes forventninger, så ser det sannelig ikke så verst ut likevel. I hvert fall ikke så langt.
Les mer

Holberggrafene oktober 2015

Holberggrafene - vårt skråblikk på markedet

11. november 2015
Gjennom Holberggrafene prøver vi på en enkel og lettfattelig måte å oppdatere våre mottakere hva som skjer innen renter, aksjer, valuta, råvarer og makroøkonomi. Dette gjøres i et unikt grafisk format, ofte med et "glimt i øyet".
Les mer

Holberggrafene oktober 2015
Egil Herman Sjursen svhv

Enkle spørsmål – vanskelige svar!

4. november 2015
Tredje kvartal 2015 vil ikke gå inn i historien som noe sterkt kvartal for investorene. De forskjellige aksjemarkeder var gjennomgående svake og kraftig spread utgang både i pengemarkedet og i kredittobligasjonsmarkedet gjorde at også avkastningen i renteporteføljene ble krevende.
Les mer

Egil Herman Sjursen svhv