Holberg Fondene - Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond

Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond

Kurs
445,14

I år
4,56%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

32,72%
10,34%
9,13%
2,71%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
378,56

I år
5,46%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

14,27%
14,62%
14,41%
5,50%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
129,45

I år
-2,65%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

13,38%
-
-
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
226,80

I år
5,53%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

12,41%
18,66%
16,91%
7,30%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
224,82

I år
5,64%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

11,66%
18,34%
16,52%
6,76%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
184,83

I år
8,64%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

14,55%
12,52%
11,06%
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
183,18

I år
8,99%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

13,81%
11,10%
9,71%
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
111,44

I år
3,55%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

14,57%
3,62%
5,41%
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
102,07

I år
0,51%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,30%
1,90%
2,35%
3,50%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
100,62

I år
0,41%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,70%
1,72%
2,02%
3,13%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
101,03

I år
0,55%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,21%
1,61%
2,00%
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Aktuelle fond

Kurs
445,14

I år
4,56%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

32,72%
10,34%
9,13%
2,71%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
378,56

I år
5,46%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

14,27%
14,62%
14,41%
5,50%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
129,45

I år
-2,65%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

13,38%
-
-
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
226,80

I år
5,53%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

12,41%
18,66%
16,91%
7,30%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
224,82

I år
5,64%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

11,66%
18,34%
16,52%
6,76%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
184,83

I år
8,64%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

14,55%
12,52%
11,06%
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
183,18

I år
8,99%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

13,81%
11,10%
9,71%
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
111,44

I år
3,55%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

14,57%
3,62%
5,41%
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
102,07

I år
0,51%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,30%
1,90%
2,35%
3,50%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
100,62

I år
0,41%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,70%
1,72%
2,02%
3,13%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
101,03

I år
0,55%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,21%
1,61%
2,00%
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Aktuelt

Holberggrafen 170317 1

Holberggrafene

17. mars 2017
Euforien i boligmarkedet er fortsatt sentralbankens hovedargument for høyere renter, mens både markedsaktørene, husholdningene og bedriftene er blendet av sin egen optimisme. Om de får rett har vi sett vendepunktet for rentene! Se de siste Holberggrafene:
Les mer

Holberggrafen 170317 1
Egil Herman Sjursen11

En krevende optimisme

7. mars 2017
Februar 2017 ble en sterk måned i de globale aksjemarkeder. Mens Oslo Børs stod stort sett stille, steg verdensindeksen, målt i NOK, med 4,6 %.
Les mer

Egil Herman Sjursen11