Kurs
139,41

I år
-0,54%

Holberg
Global

1 år
3 år
5 år
10 år

19,12%
10,09%
13,49%
-

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
131,98

I år
-8,88%

Holberg
Rurik

1 år
3 år
5 år
10 år

4,17%
3,32%
-
-

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
255,83

I år
4,44%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

31,96%
4,07%
14,38%
11,63%

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
332,34

I år
0,81%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

22,10%
-0,38%
10,37%
11,40%

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
107,67

I år
2,29%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

7,65%
-
-
-

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
102,51

I år
0,84%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,57%
3,20%
3,57%
3,73%

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
100,73

I år
0,69%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

2,22%
2,69%
2,89%
3,36%

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
101,33

I år
0,69%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,07%
-
-
-

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Aktuelle fond

Kurs
139,41

I år
-0,54%

Holberg
Global

1 år
3 år
5 år
10 år

19,12%
10,09%
13,49%
-

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
131,98

I år
-8,88%

Holberg
Rurik

1 år
3 år
5 år
10 år

4,17%
3,32%
-
-

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
255,83

I år
4,44%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

31,96%
4,07%
14,38%
11,63%

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
332,34

I år
0,81%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

22,10%
-0,38%
10,37%
11,40%

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
107,67

I år
2,29%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

7,65%
-
-
-

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
102,51

I år
0,84%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,57%
3,20%
3,57%
3,73%

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
100,73

I år
0,69%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

2,22%
2,69%
2,89%
3,36%

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Kurs
101,33

I år
0,69%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,07%
-
-
-

Pr. 23. april 2014 Månedsrapport

Faste innslag i media

Aktuelt

Andelseiermøtene samtykket til vedtektsendringene

18. mars 2014
14. mars 2014 ble det avholdt andelseiermøter for å behandle vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Likviditet, Holberg Likviditet 20 og Holberg OMF. Andelseiermøtet i det respektive verdipapirfond samtykket til samtlige foreslåtte endringer.
Les mer