Kurs
155,60

I år
11,00%

Holberg
Global

1 år
3 år
5 år
10 år

25,72%
23,59%
12,26%
-

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
140,98

I år
-2,67%

Holberg
Rurik

1 år
3 år
5 år
10 år

6,46%
15,14%
-
-

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
258,22

I år
5,41%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

18,35%
15,10%
9,27%
12,15%

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
348,92

I år
5,84%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

17,27%
10,44%
6,56%
12,17%

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
109,85

I år
4,36%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

7,59%
-
-
-

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
103,31

I år
1,63%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,48%
3,12%
3,30%
3,75%

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
101,46

I år
1,42%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

2,19%
2,61%
2,71%
3,37%

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
102,21

I år
1,56%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,26%
-
-
-

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Aktuelle fond

Kurs
155,60

I år
11,00%

Holberg
Global

1 år
3 år
5 år
10 år

25,72%
23,59%
12,26%
-

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
140,98

I år
-2,67%

Holberg
Rurik

1 år
3 år
5 år
10 år

6,46%
15,14%
-
-

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
258,22

I år
5,41%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

18,35%
15,10%
9,27%
12,15%

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
348,92

I år
5,84%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

17,27%
10,44%
6,56%
12,17%

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
109,85

I år
4,36%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

7,59%
-
-
-

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
103,31

I år
1,63%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,48%
3,12%
3,30%
3,75%

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
101,46

I år
1,42%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

2,19%
2,61%
2,71%
3,37%

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Kurs
102,21

I år
1,56%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,26%
-
-
-

Pr. 20. august 2014 Månedsrapport

Faste innslag i media

Aktuelt

Godkjenning av vedtektsendringer

23. juni 2014
Holberg Fondsforvaltning AS har mottatt Finanstilsynets godkjennelse av vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Likviditet, Holberg Likviditet 20 og Holberg OMF. Vedtektsendringene gjennomføres 7. juli 2014.
Les mer