Kurs
183,00

I år
3,38%

Holberg
Global

1 år
3 år
5 år
10 år

36,39%
22,44%
14,25%
-

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
158,84

I år
4,24%

Holberg
Rurik

1 år
3 år
5 år
10 år

16,80%
15,12%
-
-

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
275,90

I år
3,35%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

12,98%
13,93%
7,95%
10,01%

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
327,86

I år
-0,11%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

-0,61%
6,28%
1,33%
7,79%

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
103,47

I år
0,27%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

2,70%
6,59%
-
-

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
101,67

I år
0,15%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,33%
2,89%
3,09%
3,73%

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
100,02

I år
0,14%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

2,09%
2,40%
2,62%
3,36%

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
100,77

I år
0,14%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,23%
2,66%
-
-

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Aktuelle fond

Kurs
183,00

I år
3,38%

Holberg
Global

1 år
3 år
5 år
10 år

36,39%
22,44%
14,25%
-

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
158,84

I år
4,24%

Holberg
Rurik

1 år
3 år
5 år
10 år

16,80%
15,12%
-
-

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
275,90

I år
3,35%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

12,98%
13,93%
7,95%
10,01%

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
327,86

I år
-0,11%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

-0,61%
6,28%
1,33%
7,79%

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
103,47

I år
0,27%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

2,70%
6,59%
-
-

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
101,67

I år
0,15%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,33%
2,89%
3,09%
3,73%

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
100,02

I år
0,14%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

2,09%
2,40%
2,62%
3,36%

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Kurs
100,77

I år
0,14%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,23%
2,66%
-
-

Pr. 28. januar 2015 Månedsrapport

Faste innslag i media

Aktuelt

Godkjenning av vedtektsendringer

27. januar 2015
Holberg Fondsforvaltning AS har mottatt Finanstilsynets godkjennelse av vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Global og Holberg Rurik.
Les mer


Rente til besvær

5. januar 2015
Ved inngangen til et nytt år stilles spørsmålet om vi i 2015 får se de laveste boliglånsre...
Les mer

Utdeling av avkastning i rentefond

23. desember 2014
Ved årets slutt utdeles rentefonds skattepliktige resultat til det enkelte fonds andelseiere slik at renteinntekter og gevinst knyttet til rentefond kommer til beskatning hos andelseieren på lik linje med øvrige renteinntekter.
Les mer