Kurs
135,90

I år
-3,05%

Holberg
Global

1 år
3 år
5 år
10 år

20,13%
9,63%
12,53%
-

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
132,10

I år
-8,80%

Holberg
Rurik

1 år
3 år
5 år
10 år

6,42%
3,51%
-
-

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
248,33

I år
1,37%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

29,61%
3,58%
14,56%
11,41%

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
324,67

I år
-1,52%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

21,15%
-0,95%
10,66%
11,08%

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
107,54

I år
2,16%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

7,72%
-
-
-

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
102,47

I år
0,80%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,58%
3,20%
3,58%
3,73%

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
100,68

I år
0,64%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

2,22%
2,69%
2,90%
3,36%

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
101,30

I år
0,65%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,08%
-
-
-

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Aktuelle fond

Kurs
135,90

I år
-3,05%

Holberg
Global

1 år
3 år
5 år
10 år

20,13%
9,63%
12,53%
-

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
132,10

I år
-8,80%

Holberg
Rurik

1 år
3 år
5 år
10 år

6,42%
3,51%
-
-

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
248,33

I år
1,37%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

29,61%
3,58%
14,56%
11,41%

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
324,67

I år
-1,52%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

21,15%
-0,95%
10,66%
11,08%

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
107,54

I år
2,16%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

7,72%
-
-
-

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
102,47

I år
0,80%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,58%
3,20%
3,58%
3,73%

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
100,68

I år
0,64%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

2,22%
2,69%
2,90%
3,36%

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Kurs
101,30

I år
0,65%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,08%
-
-
-

Pr. 15. april 2014 Månedsrapport

Faste innslag i media

Aktuelt

Andelseiermøtene samtykket til vedtektsendringene

18. mars 2014
14. mars 2014 ble det avholdt andelseiermøter for å behandle vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Likviditet, Holberg Likviditet 20 og Holberg OMF. Andelseiermøtet i det respektive verdipapirfond samtykket til samtlige foreslåtte endringer.
Les mer