Holberg Fondene - Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond

Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond

Kurs
129,95

I år
22,36%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

29,10%
-
-
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
347,63

I år
2,49%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

7,52%
18,62%
10,84%
7,54%

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
215,66

I år
2,05%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

6,18%
21,30%
16,22%
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
214,48

I år
1,48%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

4,92%
21,29%
15,92%
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
176,84

I år
9,17%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

8,74%
10,95%
9,24%
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
176,42

I år
8,81%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

7,58%
9,66%
8,11%
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
366,87

I år
10,44%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

2,74%
8,37%
3,24%
3,28%

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
101,97

I år
0,19%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

-4,37%
2,38%
-
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
102,53

I år
1,41%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,62%
1,97%
2,55%
3,57%

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
101,04

I år
1,19%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,66%
1,86%
2,25%
3,25%

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
101,03

I år
1,35%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,12%
1,63%
-
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Aktuelle fond

Kurs
129,95

I år
22,36%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

29,10%
-
-
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
347,63

I år
2,49%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

7,52%
18,62%
10,84%
7,54%

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
215,66

I år
2,05%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

6,18%
21,30%
16,22%
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
214,48

I år
1,48%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

4,92%
21,29%
15,92%
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
176,84

I år
9,17%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

8,74%
10,95%
9,24%
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
176,42

I år
8,81%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

7,58%
9,66%
8,11%
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
366,87

I år
10,44%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

2,74%
8,37%
3,24%
3,28%

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
101,97

I år
0,19%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

-4,37%
2,38%
-
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
102,53

I år
1,41%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,62%
1,97%
2,55%
3,57%

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
101,04

I år
1,19%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,66%
1,86%
2,25%
3,25%

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Kurs
101,03

I år
1,35%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,12%
1,63%
-
-

Pr. 25. juli 2016 Månedsrapport

Aktuelt

VFF artikkel 190716 VFF artikkel 190716

Turbulent halvår endte i pluss for verdipapirfond

19. juli 2016
I juni ble det nettosolgt verdipapirfond for 3,9 milliarder kroner. Første halvår sett under ett endte imidlertid med solid nettotegning. Den totale nettotegningen i årets seks første måneder endte på 26 milliarder kroner. Det viser markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF) for første halvår.
Les mer